Bewindvoering


Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren.

De kantonrechter bepaalt hoe lang de bewindvoering duurt en welke goederen onder bewind worden gesteld. In het algemeen wordt de bewindvoering uitgesproken over alle goederen en voor onbepaalde tijd. Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer in staat is om de financiën te regelen, kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter wint dan informatie in bij de bewindvoerder en doet vervolgens een uitspraak.

Om een bewindvoering aan te vragen moet een verzoekschrift worden ingediend bij het kantongerecht waar iemand woonachtig is. Dat kan de klant zelf doen, maar ook andere personen zijn hiertoe gerechtigd zoals een voogd, curator, mentor, de partner of familieleden tot in de vierde graad. Bij deze laatste groep kunt u denken aan (groot)ouders, (klein)kinderen, broers, zussen, neven, nichten, ooms en tantes. In uitzonderlijke situaties kan een officier van justitie een verzoekschrift indienen, bijvoorbeeld in het geval dat er geen familie bekend is, of wanneer de naaste familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen.

Nadat de bewindvoering is uitgesproken, verricht B&M Financieel Beheer de volgende handelingen:

  • Opvragen financiële administratie bij de klant;
  • Instanties worden aangeschreven met het verzoek om de correspondentie in de toekomst aan de bewindvoerder te richten;
  • Er wordt een bankrekening geopend op naam van de klant;
  • Een inventarisatie van de onder bewind gestelde goederen wordt opgesteld en aan de rechtbank verzonden.

Na goedkeuring van de inventarisatie legt B&M Financieel Beheer periodiek een zogeheten Rekening en Verantwoording af aan de klant en de rechtbank.

Neem contact met ons op

U kunt vrijblijvend telefonisch (0165 - 538 685) of per e-mail (info@bm-financieelbeheer.nl) contact opnemen met B&M Financieel Beheer om de situatie te bespreken of een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Wij geven graag extra uitleg.