Budgetbeheer


Wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent om over uw eigen inkomsten en uitgaven te waken, kunnen uw financiën door een onafhankelijke derde worden beheerd. Dit heet budgetbeheer. B&M Financieel Beheer kan u helpen uw financiële zaken weer op orde te krijgen. Met de zogenoemde beheerrekening dragen wij zorg voor de betaling van vaste lasten, uw wekelijkse huishoudgeld, eventuele schuldaflossingen en overige posten. Alle afspraken die hiervoor gemaakt worden, leggen we vast in een budgetplan. Daarnaast wordt er vanuit budgetbeheer een bedrag gereserveerd voor betalingen die incidenteel plaatsvinden en voor onvoorziene uitgaven. Door middel van budgetbeheer wordt voorkomen dat er schulden ontstaan of dat aanwezige schulden nog verder oplopen.

Ons budgetbeheer omvat een pakket aan dienstverlening dat altijd wordt afgestemd op uw wensen en situatie:

 • Inventarisatie van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • Opstellen van huishoudelijk budgetplan
 • Aanmaken en opstarten van het dossier
 • Aanvraag van toeslagen
 • Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
 • Inwinnen van informatie bij diverse instanties
 • Uitvoeren van betalingen, zoals vermeld in het budgetplan
 • Dossiercontrole na drie maanden
 • Telefonische afhandeling van vragen
 • Postverwerking en postverzending naar u toe
 • Voorbereiding WSNP / Schuldhulpverlening traject
 • Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte

Neem contact met ons op

U kunt vrijblijvend telefonisch (0165 - 538 685) of per e-mail (info@bm-financieelbeheer.nl) contact opnemen met B&M Financieel Beheer om de situatie te bespreken of een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Wij geven graag extra uitleg.