Veelgestelde vragen

Meest gestelde vragen over Bewindvoering, Budgetbeheer en PGB beheer.


Voor wie is budgetbeheer bedoeld?

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan iemand anders. Afspraken die gemaakt worden zijn niet vrijblijvend. Met budgetbeheer worden uw vaste lasten op tijd voldaan, hiermee worden uw geldzaken op tijd en netjes geregeld.

Voor wie is bewindvoering (beschermingsbewind) bedoeld?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie. Om te voorkomen dat dit leidt tot een schulden -situatie, kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Ook als er schulden zijn kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Deze benoeming van een bewindvoerder kan alleen door de kantonrechter worden gedaan.

Wie kan er bewindvoering aanvragen?

Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen, ook de partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouder(s), grootouder(s), kind(eren) en kleinkind(eren), broer(s), zuster(s), neven, nichten en ook oom(s) en tante(s). Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen, in bijzondere gevallen kan ook de officier van justitie een verzoek indienen.

Aan wie moet het verzoek voor onder bewindstelling gericht worden?

Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gedaan bij de rechtbank, sector kanton in het arrondissement waar de persoon, voor wie het beschermingsbewind is bedoeld, woont.

Komt iemand altijd volledig onder bewind?

Het is niet altijd noodzakelijk om iemand volledig onder bewind te stellen, het kan ook zijn dat er een bewindvoerder wordt aangewezen over een deel van de middelen. Ook hierin bepaalt de kantonrechter wat van het vermogen onder bewind wordt gesteld. In de aanvraag moet dan precies worden aangegeven om welk deel het zal gaan.

Hoe kan ik nagaan of B&M Financieel Beheer een betrouwbare organisatie is?

Voor iedere cliënt waarover het bewind is uitgesproken moet B&M Financieel Beheer verantwoording afleggen aan de rechter. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat het vermogen van u in goede handen is.

Het antwoord op uw vragen niet gevonden?

U kunt vrijblijvend telefonisch (0165 - 538 685) of via ons contactformuler, contact opnemen met B&M Financieel Beheer om de situatie te bespreken of een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Wij geven graag extra uitleg.